İşyeri paket sigortası da bir çeşit yangın sigortasıdır. İşyerinizde meydana gelebilecek her türlü hasarı ve bu hasardan dolayı size gelebilecek maddi külfetleri teminat altına alan bir çeşit poliçedir. Bu poliçede de bilinmesi gereken bazı ana kavramlardan bahsetmek gerekirse, bina işyerini çevreleyen yanmaz malzemeden yapılmış duvarlar ve çatıdır. Emtea ve muhteviyat, binanın içinde sigortaya konu işyerinde işlerin yürütülebilmesi amacıyla kullanılan hammaddeler, mamul ve yarı mamul emtealar olarak tanımlanabilir.

Demirbaşlar ise şirket veya iş sahibi adına kayıtlı olan her türlü makine, teçhizat ve malzemelerdir. İşyeri paket sigortası ile sigortalı bulunan işyerlerindeki demirbaşlar,emtea ve muhteviyat ile binaya otomatik olarak yangın,yıldırım, infilak, dahili su, fırtına, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman, yer kayması, hırsızlık teminatları verilir. Buna ek olarak sigortalı talep ederse, grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri ve terör, yangın mali mesuliyeti, iş durması zararları, seylap (sel), deprem, cam kırılması ve enflasyondan korunma teminatlarının hepsini veya bir kısmını alabilir. Deprem sigortalarında bütün şirketler en az %20 muafiyet uygulamaktadırlar.