Konut paket sigortası bir konut için akla gelebilecek her türlü riski paket olarak ve çok uygun fiyatlarla sunan bir poliçedir. Konut sigortasında bina olarak adı geçen teminat sigortalanacak adresteki beton,taş,tuğla ve briket gibi yanmaz malzemelerden yapılmış bölümlerdir. Ev eşyası ise genel bir anlatımla sigortalının evi terkederken yanına alacağı her şey olarak tamamlanabilir. Dolayısıyla binanın tamamlayıcıları diyebileceğimiz sabit dolap, kalorifer tesisatı, yer döşemesi gibi detaylar yanabilen malzemelerden de olsalar bina değerinin içinde sayılırlar.

Konut sigortalarında kiracılar oturdukları evin binasını hak sahibi olmadıkları için sigortalatamazlar. Konut paket sigortası ile sigortalanan bina ve eşyalar yangın, yıldırım, infilak, dahili su, harici su (sel), kar ağırlığı, fırtına,yer kayması, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, duman, grev, lokkavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, yangın mali mesuliyeti, kiracı sorumluluğu, komşuluk sorumluluğu, kiracının kira kaybı,ev sahibinin kira kaybı, konut değiştirme masrafları,enkaz kaldırma masrafları, ve hırsızlık teminatını paket olarak almış olurlar. Buna ek olarak deprem, cam kırılması ve enflasyondan korunma teminatlarını isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebilirler. Deprem teminatına bütün sigorta şirketleri en az %20 muafiyet uygulamaktadırlar.