Birleşik kasko sigortası ile sigortalı araç, yanma, çalınma, çarpma, çarpışma ,kötü niyetli hareketler ve terör risklerine karşı poliçenin kesildiği andan itibaren teminat altına alınmış olur. Seri Sigorta tarafından kesilen standart bir kasko poliçesi sel ve deprem risklerini karşılamaz. Bu riskleri sigortalı isterse kasko poliçesine sürprim ödemek şartıyla teminat altına aldırabilir. Ayrıca aracın orjinalinde bulunmayan radyo-teyp ve aksesuarlar da teminat haricidir. Sigortalı sonradan eklediği teyp ve aksesuarları da teminat altına aldırmak isterse bunu beyan etmek ve ek teminat isteyerek bunları poliçeye ilave ettirmek zorundadır.

Birleşik kasko poliçesi savaş hali hariç, arabayı kullanan kişi uyuşturucu madde (alkol dahil) kullanmadığı ve ehliyetli olduğu sürece araca sigorta tarihinden sonra gelebilecek her türlü hasarı karşılar. Yalan beyanda bulunulması durumunda sigorta şirketinin durumu ispatı halinde hasar ödenmez, sigortalı her konuda doğru beyanda bulunmak zorundadır.

Ayrıca birleşik kasko poliçesinde sigortalı aracın 3. kişilere vereceği zararın zorunlu trafik sigortasını aşan kısmını da poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta şirketi karşılar. Birleşik kasko poliçesinde araçta bulunan yolcular ferdi kaza koltuk sigortasına sahiptirler. Ölüm ve sürekli sakatlık durumunda poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.