Mühendislik sigortaları, sigortacılığın en zor, en karmaşık ancak teknik karlılık oranı en yüksek branşıdır. Başlıca 4 ana gruptan oluşur. Bunlar, Makine Kırılması sigortaları, Montaj sigortaları, İnşaat sigortaları ve Elektronik Cihaz sigortalarıdır. Çok dar bir çerçeve ile bakıldığında, Makine Kırılması sigortaları, her türlü iş makinesinin kullanıcı hatası,mekanik hata veya yanma, çarpma, çarpışma, devrilme ve bunun gibi kasko sigortası olarak da adlandırılabilecek risklerini teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Montaj Sigortaları, inşaat sigortalarının montaj usulü ile yapılan türlerini ve bunlarla ilgili her türlü riski içeren sigorta türüdür.(örn: trafo montajı işi). İnşaat sigortaları, adından da hemen anlaşılabileceği gibi bir yapım olayı esnasında meydana gelebilecek riskleri teminat altına alır. Elektronik cihaz sigortaları ise her geçen gün kullanımı artmakta olan ve maddi değerleri genelde çok yüksek olan elektronik cihazların her türlü mekanik ve teknik arızlarını, yanmasını, çalınmasını ve buna benzer türlü riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür.