AKSAĞLIK BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARI
Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karşılaşacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dışı tedavisi için gereken masraflardan bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Aksağlık Sigortasından 18-60 yaş arasındaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece açık ve detaylı sağlık beyanınız yeterlidir. Tüm aile bireylerinin aynı plan kapsamında sigortalanması halinde % 10 aile indirimi uygulanır.

SİGORTA SÜRESİ
Aksağlık sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, ömür boyu yenileme garantisi almış iseniz yaşamınız boyunca, ömür boyu yenileme garantisi almamış iseniz 75 yaşına kadar, her yıl poliçenizi yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz.

VERGİ AVANTAJI
Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

NASIL SİGORTALANABİLİRSİNİZ?
Size en yakın acentemiz veya Akbank şubesine uğrayarak başvuru formunu doldurup, Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabilirsiniz. PRİM ÖDEME ŞEKLİ Primlerinizi peşin veya % 25 peşin+ 5 vade olarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödemelerde %5 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır. Priminizi kredi kartı ile ödediğiniz takdirde 8 eşit vade olanağından yararlanabilirsiniz.

NEREDE TEDAVİ OLABİLİRSİNİZ?
Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdışı teminatınız var ise yurtdışında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir şekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluşan geniş bir anlaşmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaşmalı kurumlar) Anlaşmalı kuruluşlarımızda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleşen tedavileriniz anlaşmalı kurum statüsünde değerlendirilir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ
Poliçenizi kesintisiz olarak yenilemeniz halinde Tazminat/Prim oranınızın Şirketimizce belirtilen kriterler çerçevesinde olması halinde hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz.

YENİ DOĞAN BEBEĞİN SİGORTA KAPSAMINA İLAVESİ
Yeni doğan çocuğunuzu, doğum tarihinden itibaren 15. gününü doldurmuş olması ve annenin de poliçe kapsamında olması halinde başvuru formu ve doğum raporu ile müracaat ettiğiniz takdirde teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ
Kesintisiz üç yıl aynı planda sigortalanmış olmanız ve Şirketimiz risk kabul kriterlerinin sağlanmış olması koşulu ile ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirsiniz.

NELERİ KAPSAR?
Aksağlık Sigortası Teminatları
YATARAK TEDAVİ TEMİNATI
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİNATI
GEO-CODING – OTOMATİK YER TESBİTİ HİZMETİ

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI
En az 10 çalışanın katılması ve çalışanların 18-65 yaş arasında olması koşuluyla, şirketiniz çalışanları ve aile bireyleri (eş ve çocuklar) için Özel Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalışanlarınızın ve yakınlarınızın her türlü sağlık sorunlarına çağdaş bir çözüm bulabilirsiniz.

NEREDE TEDAVİ OLABİLİRSİNİZ?
Özel sağlık sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdışı teminatınız var ise yurtdışında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir şekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluşan geniş bir anlaşmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaşmalı kurumlar) Anlaşmalı kuruluşlarımızdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payınızı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleşen tedavileriniz anlaşmalı kurum statüsünde değerlendirilir.

NELERİ KAPSAR?
Hastane Tedavisi Teminatı
Ayakta Tedavi Teminatı
Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı
Geo-Coding – Otomatik Yer Tesbiti Hizmeti

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI
Aksağlık Seyahat Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

ÖZEL ŞARTLAR
– Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.
– Poliçe seyahat başlamadan düzenlenmelidir. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.
– Sigorta primi, uygulanan prim tarifesi temel alınarak T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuruna göre YTL olarak olarak peşin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile başlar. Sigorta Sözleşmesi’nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. – 70 yaş üzeri sigortalılarda hastalık hariç sadece kaza durumlarında hizmet verilir, diğer durumlarda organizasyon yapılır.
– Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar. – Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi’nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE’ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.
– Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.
– Poliçe iptali, seyahata gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin iade edilmesi koşulu ile yapılabilecek, sadece bu durumda prim iade edilecektir.
– Seyahat başlamadan en erken 60 gün,en geç 1 gün önce başvurulması ve primin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde poliçe düzenlenir.
– 18 yaşından küçükler, sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak koşuluyla tek başına sigortalanabilir.(18 yaşından küçük olsalar dahi Vergi kimlik numarası alınması zorunludur.)
– 70 yaş ve üzerine % 100 sürprim uygulanır ve sadece kaza sonucu giderler teminat kapsamındadır.

TAZMİNAT TALEPLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı, Aksigorta Acil Yardım Servisi’ni 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan +90 (212) 355 52 90 nolu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar
– Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,
– Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
– Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.
Sigortalı ve/veya herhangi bir yakını ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerliliği için öncelik ile Aksigorta Acil Yardım Servisi’ni aramak zorunda ve masraflarını kendi karşılayacağı tüm bedeller ile ilgili Aksigorta Acil Yardım Servisi’ni ön onayını almak zorundadır.

Ancak, kabul edilebilir nedenlerle Aksigorta Acil Yardım Servisi’nden ön onay alınmamış Aksigorta Acil Yardım Servisi’ne elden ulaştırılan faturalar için, Aksigorta Acil Yardım Servisi, fatura incelemesi yapar, gerekli görürse hasarın oluştuğu ülkedeki muhabirine dosyayı geçer ve bu değerlendirme en geç 60 gün içinde yapılır (özellikle AB dışı ülkelerde) . Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde poliçede belirtilen limit dahilinde sigortalıya ödenir.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI
Hastalıklar Sigortası ile belirlenmiş 9 önemli hastalığın doğurabileceği riskleri güvence altına alabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Sigortaya giriş yaşı 18-55 yaşları arasında olup, birer yıllık sürelerle 65 yaşına kadar poliçenizi yenileme hakkına sahipsiniz.

PRİM ÖDEME ŞEKLİ
Primler USD bazında olup, poliçe başlangıç tarihindeki T.C.M.B. Efektif Satış kuru üzerinden TL’sına çevrilerek poliçelendirilir. Poliçe primi, peşin veya 4 eşit taksit olarak ödenebilir.

SİGORTA SÜRESİ
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte her yıl poliçenizi yenileyerek bu güvenceye sürekli sahip olabilirsiniz.

TEMİNAT TUTARI
Teminat tutarı USD bazında olup minumum 5.000 USD, maksimum 100.000 USD olmak üzere 1.000 USD’ nin katları olarak seçilebilir.

NELERİ KAPSAR?
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ile aşağıda belirtilmiş hastalıklardan herhangi birinin tıbbi teşhisi (ameliyat olarak verilen teminatların ameliyatı) durumunda 30 günlük süreçte hayatta olunması koşulu ile sigorta başlangıcında belirlediğiniz tazminat tutarını almaya hak kazanırsınız.
1.Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
2.Hastalık Sonucu Oluşan İnme
3.Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Kalp Ameliyatı
4.Kanser
5.Böbrek Yetmezliği
6.Organ Nakli
7.Kol veya Bacak Kaybı
8.Körlük
9.Multiple Sclerosis