Sigortalı,trafik sigorta poliçesinde tanımlanmış olan motorlu aracın seyir halindeyken bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir maddi değerin zarara uğramasından dolayı, ilgili kanun hükümlerince araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu , poliçede yazan limitlere kadar temin eder. Trafik sigortasının esas amacı iyi niyetli 3. Kişilerin mağduriyetinin önlenmesidir. Araç sürücüsü kendi hatasından dolayı bir başkasına zarar verirse trafik sigortası poliçede belirtilen limitler dahilinde haklı tarafın hasarını tazmin eder.

Trafik sigortası kesinlikle poliçede detayları belirtilen aracın hasarını ödemez. Trafik sigortası kusur oranında ödeme yapar, dolayısıyle trafik sigortasından hasarın tazmin edilebilmesi için trafik raporu tutulması şarttır. Trafik raporuyla kusur oranı tespit edilmedikçe trafik sigortası ödeme yapmaz. Ayrıca çok taraflı kazalarda trafik sigortasında hak sahibi herkesin sigorta şirketine başvurması hasarın tazmini için şarttır.