Bir mal veya değeri, herhangi bir adresten diğer bir adrese nakli sırasında, başına gelebilecek türlü risklere yolculuğu boyunca teminat altına alan sigortalara nakliyat sigortaları denir. Nakliyat sigortaları başlıca kara nakliyatı, hava nakliyatı, deniz nakliyatı, demiryolu nakliyatı gibi 4 gruba ayrılabilir. Sigortalı, nakliyesi yapılacak malzemenin cinsini, yolculuğun başlangıç ve bitiş adresini, taşımayı yapacak nakil vasıtasının türünü ve özelliklerini ve ilgili mal veya kıymetle ilgili elindeki her türlü bilgiyi geniş olarak sigortacıya vermekle yükümlüdür. Verilen bilgiler risk analizi, fiyatlandırma, ve hasar sonrası hasarın sıhhatli tesbiti için çok büyük önem taşımaktadır.

Kabaca 4 grup nakliyat sigortasında da (hava,kara,deniz,ve demiryolu) 3 çeşit sigorta yapılmaktadır. Bunların en dar kapsamlı olanı tam ziya poliçesi olarak adlandırılan, ve adından da anlaşılacağı gibi ancak malın tamamının kullanılamaz duruma gelmesi durumunda hasar ödemesi yapan kısmi hasarlardan kesinlikle ödeme yapmayan sigorta türüdür. İkinci olarak bundan biraz daha kapsamlı olan ve genel olarak dar teminat olarak adlandırılan ve sigorta teminatının ancak sigortalı mal yada değerin,kendisini taşıyan nakil aracına gelecek bir hasar sonucu hasarlanması durumunda devreye giren teminat türünden söz edilebilir. Üçüncü ve en son teminat türü ise kısaca all risk olarak da adlandırılabilen ve her tür riski kapsayan geniş teminattır.