1. Dolu Sigortası :
Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.

Ana Teminat : Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat :
Yangın
Yıldırım
Kalite kaybı (meyve ve sebzeler için)
Ek ürün teminatı

Sigorta Teminatı :
Tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile,
– Bağlarda tomurcukların uyanması ile,
– Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile,
– Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar.
Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile sona erer. Teminatın başlaması; teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

2. Cam Sera Sigortası :
Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınır.

Ana Teminat : Dolu
İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat : Fırtına Yangın, yıldırım, patlama, Deprem, yer kayması, yanardağ püskürmesi, Taşıt çarpması (Uçak, kara taşıtı), Kar ağırlığı ( Antalya için), Enkaz kaldırma teminatı.

Sigorta Başlangıcı : Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.
Sigorta süresi 1 yıldır.
Üretim planı eksiksiz olarak tam olarak doldurulmalıdır.